30 år med statistik om jämställdhet Jämställ.nu

1075

Jämställdhetsstatistik - Utveckling Skåne - Region Skåne

– Jämställdhet diskuteras mycket och många har åsikter. Genom att ge fakta som grundar sig på statistik och siffror kan vi visa mönster i samhället och motarbeta fake news, säger Helena Löf som arbetar med jämställdhetsstatistik på Statistiska Centralbyrån (SCB) i Örebro. För att kunna utveckla idrotten måste vi förstå den. Det kan vi göra bland annat med hjälp av statistik. RF tar både fram egen statistik och beställer statistik av andra.

Jämställdhet statistik scb

  1. Bästa v75 tipset idag
  2. Erfarenhetsbaserad kunskap engelska
  3. Svensk historia dokumentar

RF tar både fram egen statistik och beställer statistik av andra.  I idrottsrörelsens verksamhetssystem IdrottOnline samlas data om föreningar – Jämställdhet diskuteras mycket och många har åsikter. Genom att ge fakta som grundar sig på statistik och siffror kan vi visa mönster i samhället och motarbeta fake news, säger Helena Löf som arbetar med jämställdhetsstatistik på Statistiska Centralbyrån (SCB) i Örebro. jämställdheten som lämnas varje år i en bilaga till budgetpropositionen endast haft tillgång till ett obundet slumpmässigt urval från den totalräknade statistiken (TRIF). Detta urval finns tillgängligt för 2013–2015 och refereras till som STAR i bilagan. I STAR-urvalet för 2016 ingår ca 1,9 miljoner Kort analys. Män har makten i EU. Senast uppdaterad: 2019-05-20 Det är en ojämn könsfördelning i Europaparlamentet.

Sverige exporterar jämställdhetsstatistik - OmVärlden

Registrets data används också för beskrivningar av  14 i förordningen om den officiella statistiken: All individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta. Källa: scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad.

Jämställdhet statistik scb

SCB: Långt kvar till jämställdhet - DN.SE

Jämställdhet statistik scb

när det gäller jämställdhet och mäns och kvinnors livssituation. 2 1 SCB, Hitta statistik, Statistik efter ämne, Befolkning, Befolkningsstatistik, Levande födda. Jämställdhet, lika villkor för kvinnor och män, är en mänsklig rättighet.

Jämställdhet statistik scb

Könsuppdelad statistik är dock inte tillräckligt för att göra jämställdhetsanalyser. För detta ändamål är det även nödvändigt med statistik som belyser jämställdhetsfrågor i samhället. Jämställdhet och statistik. Kvinnor och män ska vara synliga i statistiken För att detta ska vara möjligt måste statistiken vara uppdelad efter kön. Regeringen har beslutat att det ska finnas officiell statistik om jämställdhet. Målet är att all statistik som relaterar till individer ska vara insamlad, analyserad och presenterad Officiell statistik Ja Senast uppdaterad 2020-06-10 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Jämställdhet och statistik Kvinnor och män ska vara synliga i statistiken För att detta ska vara möjligt måste statistiken vara uppdelad efter kön.
Erfarenhetsbaserad kunskap engelska

25 okt 2017 Under hösten 2017 hämtade vi in statistik från SCB från åren 2007 till 2015 som visar andelen kvinnor och män på vd och styrelsepositioner  30 jun 2020 anställd arbetade övertid under förra året, visar statistik från SCB. Ökad jämställdhet kan vara en förklaring till minskade övertidsuttaget  13 apr 2018 Jämställdhet diskuteras mycket och många har åsikter. Genom att ge Genom sitt instagramkonto visar SCB statistik på ett lättillgängligt sätt. Jämställdhet är en av de horisontella principer du aktivt måste arbeta med i projekt som SCB:s webbplats kan vara till hjälp för projektgruppen i arbetet med en Lathunden ”På tal om kvinnor och män” presenterar statistik över kvi Den statistik som presenteras här bygger på att människor själva fått uppskatta Källa: Riksidrottsförbundet/SCB, Svenska folkets relation till motion och idrott. 3 mar 2020 Källa: Arbetsmarknadsrapport 2019 (statistik SCB) bidra till ökad jämställdhet konstateras att utrikes födda kvinnor som är inskrivna på. Utrikes födda kvinnors makt och inflytande. – vad säger forskningen och statistiken?

Statistiknyhet från SCB 2014-07-03 9.30. Idag publicerar SCB ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2014”. Eftersom boken i år firar 30 år finns jämförelser bakåt i tiden som visar vilka framsteg som har gjorts mot ökad jämställdhet och var vi fortfarande står och stampar. Officiell statistik Nej Senast uppdaterad 2019-12-17 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Antal: antal Antal (osäkerhetstal): procent Könsfördelning i procent: procent Jämställdheten trampar vatten enligt ny statistik från SCB En viktig jämställdhetsfråga är möjligheten att kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete. Ett mått som används är uttag av betald föräldrapenning. Officiell statistik Ja Senast uppdaterad 2020-06-10 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Andel i arbetskraften (procent) av befolkningen: procent Officiell statistik Ja Senast uppdaterad 2020-06-10 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Antal i 1 000-tal: 1 000-tal Antal i 1 000-tal (osäkerhetstal): 1 000-tal Officiell statistik Ja Senast uppdaterad 2020-06-10 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Sysselsättningsgrad, procent: procent Se hela listan på jamstalld.se SCB har tagit fram råd och riktlinjer för arbete med köns­ uppdelad statistik (CBM 2004:1).
Pacta sunt servanda witcher 2

987. 1 737. 1 286. 2 994. 3 656. 2 091. 839.

Det kan vi göra bland annat med hjälp av statistik. RF tar både fram egen statistik och beställer statistik av andra.  I idrottsrörelsens verksamhetssystem IdrottOnline samlas data om föreningar Ekonomisk jämställdhet långt borta i EU I alla EU:s länder är det en lägre andel kvinnor än män som är sysselsatta, det vill säga har ett betalt arbete. EU har satt som mål att andelen sysselsatta i åldersgruppen 20–64 år ska vara minst 75 procent år 2020, både för kvinnor och för män. Statistik om integration för riket, länen, kommunerna regionala statistikområden (RegSO) Statistiken redovisas för hela riket, efter län, efter kommun och efter RegSO.
Lp sverige

apotekstekniker jobb
benskörhet medicin biverkningar
trafikprov test
dom i förvaltningsrätten
talsystem med 8 som bas

Matilda Sydvart - Handläggare Jämställdhetsstatistik - SCB

De reserverade månaderna har bidragit till ett mer jämställt uttag av föräldrapenning och år 2020 tog männen ut 30 procent av dagarna. scb.se - info på Statistiska Centralbyråns hemsida "Kvinnor har lägre lön" svensktnaringsliv.se - om Kvinnor och Män på den scb.se - Jämställdhetsstatistik Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma stads jämställdhetspris · Våld i nära relation · jämställ.nu · Statistik - SCB: På tal  14 i förordningen om den officiella statistiken: All individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta. Regeringen har bestämt att det övergripande målet för jämställdhetspolitiken ska vara att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället Källa: SCB. Verket har också erbjudit kommuner och regioner att använda mätningens infrastruktur för egna mätningar. Inkvarteringsstatistik. Inkvarteringsstatistik, SCB. Statistiska centralbyrån, SCB, ger vartannat år ut boken ”På tal om kvinnor och män”.


Kungsbacka kommun öppettider
kala fläckar i hårbotten

Jämställdhetsstatistik - SCB

Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet. Officiell statistik Nej Senast uppdaterad 2019-12-17 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Antal: antal Antal (osäkerhetstal): procent Könsfördelning i procent: procent Enligt lag ska officiell statistik vara könsuppdelad. I förordning (2001:100) om den officiella statistiken 14 § framgår att: “Individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.” Nedan beskrivs en förenklad bild av statistikprocessen som är framtagen av SCB. jamstalldhet@scb.se Denna publikation är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: Källa: SCB, På tal om kvinnor och män 2010. This publication is a part of the official statistics of Sweden (SOS).

Statistik - Tillväxtverket

Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet.

Statistik om jämställdhet SCB tillgängliggör statistik som kan användas för uppföljning av jämställdhetspolitiken. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. SCB tillgängliggör statistik som kan användas för uppföljning av jämställdhetspolitiken. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 2 På tal om kvinnor och män, SCB. Jämställdhet.