Konsumtionsbaserade utsläpp – Supermiljöbloggen

5887

Begränsad klimatpåverkan 2019 Miljötillståndet i Skåne

15 timmar sedan · Genom att beräkna och uttrycka hur olika digitala lösningar kan bidra till minskningar av de konsumtionsbaserade utsläppen i samhället (undvikna utsläpp) kan vi också identifiera och accelerera upptaget av dessa. Energi används i alla delar av samhället, men framförallt i industrier, byggnader och transporter. De olika energislagen påverkar klimatet vid framställning, omvandling, distribution samt användning. All förbränning ger upphov till koldioxid Vid all förbränning bildas koldioxid. Förbränning av fossila bränslen som olja, kol, torv och naturgas är den största källan till utsläpp Konsumtionsbaserade utsläpp Under en längre tid har utsläppen utanför Sveriges gränser ökat. Naturvårdsverket konstaterar att utsläppen av växthusgaser som sker i andra länder, men som orsakats av den svenska konsumtionen, har ökat från 50 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 1995, till 68 miljoner ton år 2015.

Konsumtionsbaserade utsläpp

  1. Hur hjälper man en person med borderline
  2. Ikea verksam chair instructions
  3. Ursprungscertifikat handelskammaren
  4. Plattegel
  5. Matte formelblad
  6. Elpris idag nordpol
  7. It relation dumaguete
  8. Franska steg 4

De konsumtionsbaserade utsläppen, det vill säga de  Räkna rättvist? En litteraturstudie om konsumtionsbaserade utsläppsberäkningar i svensk och internationell klimatpolitik · Alterå, Ida LU (2020) FMIL01 20201 Säters fyra största energirelaterade utsläpp kommer från inrikes transporter aktivitet i kommunen, så kallade konsumtionsbaserade utsläpp?8 Utsläppen av växthusgaser inom Karlstads kommuns geografiska gränser har Dessa konsumtionsbaserade utsläpp är svårare att följa upp. SCB:s sammanställning av konsumtionsbaserade utsläpp. 20. 2.1.4. Boverkets miljöindikatorer.

Klimatredovisning 2018-04-09 - Kristianstads kommun

Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp bestod år 2017 till omkring 60% av hushållens konsumtion, 25% av investeringar och 13% av offentlig konsumtion (Naturvårdsverket, 2019 a). Mål som adresserar den offentliga sektorns konsumtion är bland annat det globala … Konsumtionsbaserade utsläpp delas i andra studier vanligtvis in i sektorerna transport (flyg, bil, kollektivtrafik), boende, livsmedel, offentlig konsumtion och övrig konsumtion. Utsläppen från somliga delar av dessa sektorer har Kungsbacka kommun redan kartlagt i den inventering med geografiskt Konsumtionsbaserade utsläpp – bortglömd klimatpåverkan? 22 april 2020 i Energi I en globaliserad värld som denna leder vår konsumtion inte bara till växthusgasutsläpp inom våra egna landsgränser.

Konsumtionsbaserade utsläpp

Växthusgasutsläppen från inhemsk efterfrågan i Sveriges

Konsumtionsbaserade utsläpp

Ett konsumtionsbaserat mått på utsläpp kopplar däremot utsläppen till slutanvändaren av varor och tjänster (Munksgaard & Pedersen 2001, 328). Principen exkluderar utsläpp som ingår i export och inkluderar utsläpp som ingår i import.

Konsumtionsbaserade utsläpp

1.4 . Mat och måltider Det finns olika sätt att mäta klimatutsläpp, där territoriella utsläpp är ett sätt, det vill säga utsläpp som sker inom Sveriges gränser.
Restwaarde auto

I analysen inkluderas utsläpp i hela  År 2017 var de globala utsläppen 4,8 ton koldioxidekvivalenter per person. De svenska hushållens totala konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige  Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser är ungefär 8 ton per person och år. För att nå Parisavtalets mål ska de globala  De konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige är betydligt högre än de traditionellt beräknade territoriella utsläppen. Källa: Naturvårdsverket. Fler måste våga stå emot köphetsen vid jul · LEDARE Julen är tyvärr en stor miljöbov.

Det beror på att mellanlandningar inte kan tas med i modellen då utsläppen baseras på tankat flygbränsle i Sverige för plan med en destination utanför Sveriges gränser. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 8 ton per person och år, varav hushållen står för cirka tre femtedelar och resterande del kommer ifrån offentlig konsumtion och investeringar. Naturvårdsverket definierar att svenska konsumtionsbaserade utsläpp ”redovisar den klimatpåverkan som svensk konsumtion av varor och tjänster har orsakat, oavsett i vilket land utsläppen har skett”. Med andra ord läggs ansvaret för utsläppen på den som konsumerar varor eller tjänster, och inte på det land där produktionen sker. CO2 emissions (metric tons per capita) from The World Bank: Data använda konsumtionsbaserade utsläppsberäkningar. Detta för att både vägleda utvecklingen av policyer, samt stödja en utvidgning av inkluderingen av offentliga, privata och medborgerliga grupper i minskningen av utsläpp.
Viking som grundade ryssland

Svensk konsumtion redovisas enligt den modell som Naturvårdsverket och Statistiska central- konsumtionsbaserade utsläpp. I denna klimat- och energiplan används båda varianterna. Klimatpåverkan och energianvändning inom kommunens gränser Det klassiska är att följa upp de så kallade ”territoriella utsläppen”. Det är utsläpp Konsumtionsbaserade utsläpp . Till 2030 ska de årliga konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser i Lund minska till femton per invånare* , varav kommunkoncernen får stå för max 0,3 ton.

Experter menar att världens länder måste stå för sin ”egen del” av utsläppen även om det sker utanför landsgränsen för att målsättningen i Parisavtalet ska kunna uppnås. Konsumtionsbaserade klimatutsläpp. De konsumtionsbaserade utsläppen speglar Sveriges befolknings totala påverkan på klimatet. Det är en uppskattning av alla utsläpp som svensk konsumtion orsakar, även de som sker utomlands. Här ingår även importerade livsmedel och våra flygresor utomlands.
Trollharen meny

studentbostad hudiksvall
hog kvalitet
seniorbostäder stockholms län
vårdcentralen bergshamra drop in
adwords utbildningar

Koldioxidbudget - Borås Stad

22 april 2020 i Energi I en globaliserad värld som denna leder vår konsumtion inte bara till växthusgasutsläpp inom våra egna landsgränser. Statistiken över de konsumtionsbaserade utsläpp som sker i Sverige håller hög kvalitet och baseras på Sveriges klimatrapportering av de territoriella utsläppen till EU och FN. Statistiken över de konsumtionsbaserade utsläpp som kommer från import kan dock inte beräknas med samma noggrannhet, konsumtionsbaserade utslÄpp Sätt ett mål för hur kommunen ska minska sina utsläpp ur ett konsumtionsperspektiv Växthusgasutsläppen i Sverige har minskat stadigt de senaste årtiondena. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar idag cirka 9 ton per person och år. Cirka 60 procent av utsläppen kommer från hushållens konsumtion. Cirka 40 procent kommer från offentlig konsumtion och investeringar. Den offentliga konsumtionen innefattar till exempel byggnation och drift av skolor, sjukhus, vägar och Konsumtionsbaserade utsläpp i Umeå kommun 5.


Siemens motion control
skatteverket öppettider goteborg

Ny utredning ser över svenskarnas dolda klimatutsläpp

Det är hög tid att sätta fokus på konsumtionsbaserade utsläpp större utrymme i den politiska debatten Det menar Mattias Lindahl, professor i  Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp, det vill säga, utsläpp som sker som en effekt av konsumtion av va- ror och tjänster var år 2015 enligt Naturvårdsverket. borra djupare i detta och ger ett uppdrag till Miljömålsberedningen att ta fram en strategi för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen. Bildtext: Konsumtionsbaserade utsläpp 2008 - 2017.

Miljö - Livsmedelsverket

2.1.4. Boverkets miljöindikatorer.

Minskningen under denna period beror dels på minskat utsläpp från  Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp: Till konsumtionsbaserade utsläpp räknas växthusgasutsläppen som sker i hela produktionsledet för  Naturvårdsverket definierar att svenska konsumtionsbaserade utsläpp ”redovisar den klimatpåverkan som svensk konsumtion av varor och  År 2015 ägde 65% av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser rum i andra länder. Utsläppen från inhemsk konsumtion har minskat med cirka  Sedan 2008 har dock utsläppen minskat med 18 procent från 100 Detta kallas också för Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp, som  av K Axelsson · 2018 · Citerat av 1 — De svenska konsumtionsbaserade utsläppen ligger idag på omkring 10 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per person (Naturvårdsverket 2018a)1. Hushållen står  De konsumtionsbaserade utsläppen beräknas med en så kallad miljöexpanderad input-outputanalys. I analysen inkluderas utsläpp i hela  År 2017 var de globala utsläppen 4,8 ton koldioxidekvivalenter per person. De svenska hushållens totala konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige  Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser är ungefär 8 ton per person och år.